• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Vysycháme vlastním přičiněním

Považuji za důležité, že se ECHO pravidelně věnuje fenoménu sucha a nedostatku vody. Pomalu ale jistě se tím konečně dostáváme k ideologie zbavené odborné debatě o tom, co se děje v Národním parku Šumava. V Salonu v č.34, věnovanému suchu, profesor Vilém Podrázský říká, že „na horských hřebenech je až třicet procent navýšení srážek díky funkci lesů“. V čísle 36 se již docent Jan Pokorný konkrétně vymezil proti ideologům divočiny, když píše: „Někteří čeští vědci univerzitní profesoři opakovaně tvrdí, že les na horách nemá hydrologickou funkci, a že funkci uschlého vzrostlého lesa nahradí přízemní vegetace. .... Živý les dříve krajinu ochlazoval a „vyčesával“ vodu z mraků, dnes vzduch ohřátý o suché plochy krajinu dále vysušuje a brání průniku vlhkého vzduchu, přispívá k vytvoření vysokého tlaku.“

Připomeňme si, že na Šumavě za podpory nevládních ekologistických organizací a Bursíkova a dnes Brabcova Ministerstva životního prostředí záměrně uschlo žírem kůrovce cca patnáct tisíc hektarů lesů. Například na pramenech Vltavy vedení Národního parku nechalo uschnout smrky až 300 let staré. Ideologové divočiny na Šumavě vytrvale popírají, že by záměrné ničení vzrostlých lesů na tisících hektarech jakkoli ovlivňovalo hydrologii a srážky v regionu.

V době vrcholícího sucha a kůrovcové kalamity, které potvrzují nezastupitelnost vzrostlých lesů, vedení Národního parku vyrazilo na mediální zteč s heslem, že se lesy po kůrovcové kalamitě samy obnovují a pro uschlé lesy není třeba rmoutit. Ředitel parku se v médiích chlubí malými semenáčky, které nahradily uschlé staleté velikány. Obnovu lesa, kterou publikuje NP Šumava je obnova, která již existovala před odumřením lesních porostů. Je absurdní, aby odumřelý strom plodil semena, stejně tak jako nebožtík nemůže zplodit potomky. Vedení NPŠ také zapomíná veřejnosti sdělit, že se kýžených nových pralesů dočkáme (možná) za cca 300 až 400 let. Ale hlavně mlčí o tom, že malé semenáčky nemohou nahradit hydrologickou funkci vzrostlého lesa a suché šumavské lesy ovlivňují sucho a nedostatek vláhy celého regionu.

Týdeník ECHO, 20. září 2018