• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Cirkusy v ohrožení

Poměrně velký mediální ohlas a zásadní nesouhlas provozovatelů cirkusů způsobil návrh ministerstva zemědělství, které hodlá zcela zakázat vystupování a drezuru zvířat v cirkusech. Návrh je obsažen v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání, která již prošla meziresortním připomínkovým řízením. Provozovatelé cirkusů a varieté byli celkem oprávněně rozhořčeni, protože se o návrhu dozvěděli z tisku a nebyli přizváni k jakékoli případné diskusi o nové legislativě.

Příslušný úředník ministerstva zemědělství bezelstně vysvětlil veřejnosti, že ministerstvo dostalo takové množství žádostí o zákaz drezury, že se prostě rozhodli jim vyhovět. Aha. Takže když dokážete poslat určité množství žádostí na nějaké ministerstvo, tak vám úředníci vyhoví? Proboha! Blíží-li se projednání nějakého společensky zajímavého zákona, dostává každý člen parlamentu stovky a tisíce e-mailů, které žádají přijetí (či odmítnutí) té či oné zákonné normy.

Tisíce podporujících e-mailů chodily do mé senátní schránky před hlasováním o velezradě prezidenta Klause, tisíce podporujících e-mailů chodily do mé schránky před hlasováním o Lisabonské smlouvě nebo o zákoně o Šumavě. Jedná se o klasické aktivistické a v řadě případů robotem rozesílané e-maily, které jsou základním nástrojem podobných nátlakových akcí. A co na to ministerstvo zemědělství? „Bez mrknutí oka“ se takovému tlaku podvolí.

Do cirkusů nechodím, ale jde o jistou tradici, mnoha lidem a dětem se to líbí a cirkusáci dokazují, že zvířata nejsou týrána. Nepodléhejme tlaku dobře organizovaných aktivistů! Nereprezentují názor většiny veřejnosti!

Deník, 2. 11. 2018