• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Ad.: Páchání dobra může Evropu pohřbít, Miloš Balabán 28.8.

Miloš Balabán cituje šéfa FRONTEXU Fabrice Leggeriho o tom, že se země EU neumějí zbavit imigrantů, kteří jsou u nich protiprávně. Bohužel, Fabrice Leggeri je příklad politické korektnosti. V květnu tohoto roku měl Fabrice Leggeri vystoupení před parlamentními delegacemi na semináři ve Varšavě, kde m.j. prezentoval počty FRONTEXEM zachráněných a do EU převezených migrantů. Reagoval jsem názorem, že dokud z Bruselu nezazní jasné NE nelegální migraci, proud migrantů se nepodaří zastavit. A na závěr jsem poznamenal, že Austrálie dokázala, že to jde. Vyhledal jsem si doslovnou odpověď Fabrice Leggeriho: „... nemohu odpovídat na politické otázky, ale existuje právní rámec a jako agentura EU jsme vázáni nejen naším technickým mandátem, ale i smlouvami o EU včetně Listiny základních práv EU (Charter of Fundamental Rights). Je zde také judikatura Soudního dvora EU, a i když jako agentura nejsme součástí Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, všechny naše členské země jsou vázány judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Na tomto pozadí jsou postupy, které používají Australané, v EU nerealizovatelné.“

Takže na jedné straně australský přístup nejde uplatnit a nelegální migranty je potřeba do EU z moře dovážet, ale pak lze EU kritizovat, že se jich neumíme zbavit. Ano, Miloš Balabán má pravdu, páchání dobra, politická korektnost a naše vlastní smlouvy mohou Evropu zabít.

Právo, 4. 9. 2018