• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Když začnou soudy rušit volby

Po říjnových komunálních a senátních volbách se na soudech sešlo opět několik desítek podání s návrhy o zneplatnění voleb. Soudy je jako vždy téměř všechny ve zrychlených lhůtách zamítly a nová zastupitelstva a noví senátoři se po období krátké nejistoty mohli ujmout svých mandátů a práce. Až na výjimku města Strakonic. Tam návrh na neplatnost voleb podal neúspěšný kandidát, podle kterého před volbami disponovalo vítězné hnutí výhodnějšími podmínkami pro propagaci v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i na sloupech lamp.

Perfektně odůvodněné rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích o zrušení voleb ve Strakonicích však může otevřít Pandořinu skříňku, neboť ve více než šesti tisících obcí a měst v České republice se najde vždy někdo nespokojený, kdo má pocit, že byl ve své volební kampani omezen. Z principu věci má starosta a vedení radnice vždy lepší přístup do médií než opozice. Nebudou soudy po dalších komunálních volbách zavaleny stovkami a tisíci žádostí o zneplatnění voleb?

A jak si soudy poradí s hypotetickou možností parlamentních voleb, kdy by například předseda některého politického hnutí ovládal skrze svěřenecký fond celý mediální dům? A co když některá kandidující protistrana bude tuto skutečnost žalovat s tím, že tuto možnost neměla a byla porušena zásada rovnoprávnosti?

Poděkujme městu Strakonice, že proti rozhodnutí Krajského soudu podalo ústavní stížnost a doufejme, že Ústavní soud přispěje k uklidnění situace.

Deník, 27. 12. 2018