• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Proslov k výročí popravy generála Heliodora Píky

Vážené dámy a pánové, je mi ctí být mezi vámi a u příležitosti výročí justiční vraždy Heliodora Píky k vám promluvit několik vět.

Žijeme ve zvláštní době, kdy bývalí komunisté sedmnáctého listopadu kladou zcela bez ostychu věnce na Národní třídě. Výročí justiční vraždy generála Heliodora Píky si připomínáme v době, kdy komunistická strana znovu diktuje podmínky vládní koalice a veřejně se hlásí o podíl na řízení státu.

Proto musím zmínit, že si zde před pamětní deskou zavražděných vojáků dovoluji promluvit jako senátor pouze proto, že jsem za minulého režimu nikdy nebyl ani v Pionýru, ani v SSM a samozřejmě ani v komunistické straně. U nás doma jsme vždycky dobře věděli, co jsou komunisté zač.

Všichni zde přítomní známe generálův životopis a spolu s historiky dnes spekulujeme o důvodu jeho vraždy. Kloním se k názoru, že to byla skutečnost, že se generál díky dopisům českých občanů ze sovětských lágrů seznámil se systémem gulagů v Sovětském Svazu a hrozilo, že by tuto zrůdnost komunistického systému, srovnatelnou s hrůznostmi nacismu, zveřejnil dříve, než to dvacet pět let poté udělal Alexandr Solženicyn.

Bohužel, lidé pevných zásad a širokého rozhledu jako Heliodor Píka jsou mrtvi. Současná politická reprezentace mění své zásady v přímém přenosu. Všichni jsme viděli, jak se ze slov „trestně stíhaný“ stanou slova „prvoinstančně odsouzený“ nebo z usnesení o zákazu komunistů ve vládě se uhne na tichou podporu komunistů vládě. Na rozdíl od současných politiků generál Heliodor Píka ze svých zásad nikdy neuhnul. Byl to člověk, který by nám měl být vzorem a kterého je potřeba si vážit.

Dámy a pánové, přesto všechno, neztrácejme víru v dobro a spravedlnost a nedovolme následovníkům vrahů Heliodora Píky podílet se na naší současnosti a znovu ovlivňovat naše životy.

Čest jeho památce.

Dne 21. června 2018