• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Makedonie marně čeká na bruselské NE nelegální migraci

V roce 2015 jsem navštívil Makedonii v době, kdy přes ni procházel, resp. projížděl asi milión nelegálních běženců z Řecka do západní Evropy, zejména do Německa.

Tehdy jsem se ptal představitelů Makedonie, co by se stalo, kdyby zavřeli hranice. Odpovídali, že bez souhlasu ostatních evropských států si to nemohou dovolit, protože usilují o pozvánku do EU a Unie zavřít hranice nechce. Pamatujete na prohlášení z Bruselu, že „ploty nejsou evropské řešení“?

Nedávno jsem navštívil městečko Gevgelije na makedonskořecké hranici, městečko, které bylo před třemi lety pro ilegální migranty hlavním tranzitním místem. A situace se opravdu změnila.Hranice mezi Makedonií a Řeckem je zadrátovaná tak, jak byla zadrátovaná bývalá hranice mezi východní a západní Evropou. Po obou stranách hraniční cesty jsou tři metry vysoké ploty s kotouči ostnatých drátů. Železniční trať, která byla před třemi lety dálnicí pro migranty, je chráněna ocelovými vraty, které se otevírají pouze pro průjezd vlaků. Kromě makedonských policistů hranici hlídá kontingent policistů z několika evropských zemí, Česká republika má aktuálně na makedonsko-řecké hranci 40 policistů.

V loňském roce bylo při pokusu překonat ploty zadrženo zhruba 4500 migrantů. „Co s nimi děláte, když je chytíte?“ ptám se českých policistů. „Vracíme je do Řecka. No a oni jdou několik kilometrů podél hranice a snaží se ji překonat jinde.“ Jsme tak svědky absurdní situace, kdy Makedonie, která není členem ani EU, ani NATO (a o obojí členství usiluje), chrání tzv. balkánskou trasu proti státu, který je v Evropské unii a NATO, před Řeckem.

Makedonie chrání Evropu před znovuotevřením „balkánské trasy“, před další migrační vlnou. Řecko naopak naprosto rezignovalo na ochranu svých vnějších (schengenských) hranic, umožňuje příchozím (připlouvajícím) migrantům volný pohyb, čímž jim umožňuje pokusy o nelegální přechod hranic. Policisté mluví o negativní roli nevládních organizací, které se pokoušejí migranty přes střeženou hranici převést, provézt, propašovat. Mladí Evropané pracující pro tyto nevládní organizace mají pocit, že zachraňují svět a dělají dobro. Často mezi migranty rozšiřují falešné informace o znovuotevření balkánské trasy a vyvolávají potyčky mezi migranty a policisty.

Makedonie si zaslouží naši úctu, ale bohužel, ploty opravdu problém migrace neřeší. Jak ve své knize o migraci píše bývalý prezident Václav Klaus, nezazní-li z Bruselu jasné NE nelegální migraci, budou ploty opravdu jen dočasným a polovičatým řešením. A toto jasné NE stále nezaznělo, a tak každý den připlouvají k evropským břehům stovky až tisíce nelegálních migrantů, desítky a stovky z nich se topí na otevřeném moři. To opravdu chceme? A Brusel? Místo jasného NE řeší přerozdělování migrantů do členských zemí EU.

Právo, 3. 5. 2018