• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Opravdu mohou za kůrovcovou kalamitu lesníci? Aneb Chvála smrku

Také na stránkách tohoto listu byl publikován názor, že za současnou kůrovcovou kalamitu a holiny nemůže kůrovec, ale člověk, lesník, tím, že sázel smrky. Tak jako většina tvrzení ekologistů, jedná se spíše o politickou proklamaci, než skutečnost.

Podle údajů Tereziánského katastru bylo lesa v českých zemích k roku 1750 1,1 mil. ha čili pouhých 14 %. V současnosti máme dle oficiálních údajů Ministerstva zemědělství lesa 2,7 mil. ha (35%), tedy více než dvojnásobek oproti době Marie Terezie. První povinnost zalesňovat vykácené plochy byla nařízena až v roce 1852, přičemž již tehdy smrk dominoval a lesa bylo celkem 2,2 mil. ha (28%).

Smrk je dřevinou ekologicky plastickou, což znamená, že roste dobře téměř všude. Je to dřevina, která špatně snáší klimatické sucho, ale velmi dobře odolává tlaku zvěře (myslivecké i hospodářské), která jí obědvá neochotně a až poté, co v lese nezůstává žádná jedle, buk, javor, lípa apod. To je také hlavní příčina dominance smrku v českých zemích a platí pravidlo, že když všechno necháme být samo sebou, nakonec v našich podmínkách převládne smrk, jak se stalo už v době následující Tereziánský katastr. Vidět to můžeme i dnes např. na holinách Vysočiny, kde místy vidíme bohaté přirozené nárosty smrku, které nikdo nesází. Od roku 1950 do současnosti vzrostl podíl smrku v dřevinné skladbě pouze o 0,5 %, takže ani na komunisty rozšíření smrku svádět nemůžeme. A výtka o chamtivosti člověka, který sází smrky pro svůj zisk, také neobstojí. Zkusme si odpovědět na otázku, z čeho budeme stavět krovy.

Ano, přirozeně a bez člověka by bylo v českých zemích smrku méně a také by bylo více buku a jedle. Vzhledem k pokročilosti a mohutnosti lidské populace ovšem dnes prales prostým vyloučením lidské činnosti obnovit nedokážeme a chceme-li to změnit, čeká nás jenom úporná lesnická práce. Je ovšem pravdou, že pohodlnější cesta je záměna hospodářské činnosti ideologickým mámením, a proto bude režim tzv. bezzásahovosti či divočiny nadále velmi atraktivní. Zelená ideologie však nic nezmění na tom, že lýkožrout je parazit a ten se z nesnází hostitele vždycky raduje, což ovšem platí stejně v lese, jako mezi lidmi.

Deník Právo, 24. 8. 2021