• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Ad.: Zvací dopis 2020, týdeník Echo č. 7

Daniel Kaiser popisuje důvěrnou dohodu mezi německou vládou a vědci, kteří na objednávku dodali katastrofické scénáře k průběhu covid19. Myslím, že k podobné vzájemné podpoře (netvrdím, že přímo dohodě) došlo mezi vedením EU a západoevropskými vládami a klimatology ohledně předpovědí katastrofálních důsledků klimatické změny.

Když si 97% světových vědců odhlasovalo, že hlavním viníkem klimatické změny je člověk a jeho produkce CO2, vytvořily evropské instituce tlak na snižování CO2, podporu elektromobility a dosažení uhlíkové neutrality. Výsledkem vzájemné podpory je, že obrovské peníze směřují jak na výzkumy klimatu, tak do bezuhlíkových technologií. Současně s tím vypínají evropské státy uhelné a jaderné elektrárny a přecházejí na obnovitelné zdroje se všemi důsledky nedostatku elektřiny, které vidíme ve Švédsku nebo Rakousku. V loňském roce strašení klimatickou změnou vystřídala reálná epidemie covidu19. V obavách před covidem19 začal vítězit pocit jistoty nad svobodou a pro blaho nás všech si stát a jeho úředníci přisvojili mnoho nových autoritativních funkcí. V ohrožení covidem19 ukázalo, že lidé (nebo alespoň velká většina) jsou ochotni akceptovat v podstatě jakákoli omezení pro zajištění (pofidérního) kolektivního blaha a bezpečí. Vzpomenete-li i na šílenství okolo klimatické změny a projevy či návrhy jejích extrémních představitelů (Zelení v EP, Greta či Rebelie proti vyhynutí), nemohu se zbavit obavy, že v rámci boje za záchranu planety před klimatickou změnou mohou být tyto dnes úspěšně vyzkoušené proticovidové metody znovu použity. Vidíme však, že radikální snahy o záchranu klimatu vždy směřují k destrukci demokracie a kapitalismu.

Výše uvedený proces má však další rozměr. Vzájemná podpora mezi vládami a vědci o uhlíkové neutralitě vede k dalšímu přesouvání průmyslové výroby do Číny. Před deseti lety produkovala Evropská unie 25 procent světového HDP. Dnes je toto číslo sotva nad 15 procenty. A tak není divu, že se začínají objevovat důkazy, že mnoho evropských organizací bojujících za záchranu planety je financováno prostřednictvím čínských fondů. Jak nedávno popsal zpravodajský server info.cz: „Úzká spolupráce západních zelených organizací a Komunistické strany Číny je z jednoho pohledu velmi pochopitelná. Protože má-li se svět účinně vypořádat s negativním vlivem fosilních paliv na globální klima, bez Číny s jejím aktuálním 75% podílem na světových emisích CO2 to prostě nepůjde. V tomto ohledu musejí ty stovky milionů dolarů proudících do projektů zahraničních environmentálních společností oficiálně a legálně fungujících v Číně, jako je třeba Energy Foundation China, hřát zelené aktivisty na duši, protože tím „zachraňují planetu“.

Ano, svět je složitý.

www.echo24.cz, 26. 2. 2021