• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

„Jak zachránit západní civilizaci“

… je název knihy amerického autora Ben Shapira, kterou si dovoluji čtenářům doporučit. Autor vysvětluje, jak se evropská civilizace vyvíjela po tisíciletí na základech Athén a Jeruzaléma, na základě pnutí mezi řeckým rozumem a křesťansko-židovskou náboženskou morálkou. A v symbióze této víry a rozumu vyrostla nejúspěšnější civilizace, která dala světu nejen vědu a techniku, ale i lidskou důstojnost a občanská práva. Autor se obává, že opuštěním těchto základů naší civilizace hrozí, že se zhroutí nejen svoboda a řád, soudržnost demokratické společnosti, ale i dnešní, v minulosti nevídaný blahobyt.

Kniha nenutí číst Bibli, ale několika odkazy připomene, čím se naši předkové po tisíciletí řídili. Bible předkládá mnoho složitých pravidel a názorně vysvětluje, co obnáší život s Bohem. Ale samotný cíl lidského života vyjadřuje svatá kniha jednoduše, jak vysvětluje král Šalamoun v knize Kazatel: „Měj (synu, dcero) bázeň před Bohem a plň jeho přikázání, to je pro člověka vším“. Tak nalezneš svou radost: „nic lepšího než potěšení z konání dobra v životě neexistuje …a nic většího než radost z dobře vykonané práce, neboť takový je lidský úděl“.

Myslím, že autor knihy má pravdivé závěry, ale zároveň nevím, zda na sociálních sítích žijící dnešní materialistická společnost může být zachráněna. Je smutné, že za své konzervativní názory si Shapiro vysloužil nenávist americké levice a dnes nemůže ve Spojených státech veřejně přednášet bez policejní ochrany. I taková je západní civilizace.

Českokrumlovský deník, 24. 2. 2021