• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Komplikace s novým stavebním zákonem

„Proč to dělat jednoduše, když to můžeme udělat komplikovaně,“ řekli si zřejmě na Ministerstvu pro místní rozvoj a rozhodli se odstoupit od původního vládního návrhu nového stavebního zákona, který je klíčový pro stanovení pravidel celého procesu stavebního řízení, a na místo toho se přiklonili ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Martina Kolovratníka. Neboli ukázka konstruktivního přístupu ve vládní praxi. Problémy se neřeší, naopak přidělávají.

Kolovratníkův návrh totiž zavádí rozsáhlé změny, u nichž odborníci nejsou schopni definovat dopady, které budou na celý proces mít. Znamená to mimo jiné kompletní vyčlenění stavebních úřadů i dotčených orgánů z působnosti obcí a krajů, tedy přesun 7,5 tisíce zaměstnanců (!) pod stát. To samozřejmě předpokládá vysoké transformační náklady na zajištění prostor a provozu pro nové úřady.

V obcích vůbec nepanuje ochota nechat převedené úředníky ve svých budovách. A to není zdaleka jediný problém. V žádném případě neznamená tento návrh „jedno razítko“ pro povolení stavět, jak zní vládní slogan, ale v praxi jich může k jedné stavbě být i více než 20.

Zastavení celého procesu projednávání proto požadují nejen odborníci a lidé z praxe, ale i Svaz měst a obcí ČR. Apelují přitom na to, aby novela byla připravena a následně přijata na základě dohody širokého okruhu dotčených subjektů tak, aby jeho výsledkem byl efektivní proces stavebního řízení a územního plánování. Takže projde-li tento zmatek Poslaneckou sněmovnou, v Senátu budu hlasovat proti.

Českokrumlovský deník, 22. 4. 2021