• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

O koronaviru pozitivně

Bude to znít cynicky, ale několik pozitivních stránek současná koronavirová situace má již dnes. První pozitivní vliv je, že z médií téměř zmizely alarmistické zprávy o konci světa díky klimatickým změnám. Tak jak ještě před třemi měsíci byly hlavní zprávy ve všech a zejména ve veřejnoprávních médiích o suchu a záplavách, vymírání druhů či roztávání ledovců, dnes vše přebil koronavirus. Nemocnou dívku Gretu vystřídali na prvních stranách novin počty nakažených, uzdravených, mrtvých a pozitivní příběhy lidí z „první line“.

Greta a její tým se naposledy snažili zaujmout veřejnost prohlášením, že také ona prodělala COVID19, ale to již bylo pro média i veřejnost naprosto nezajímavé. V době koronavirové krize a přímého ohrožení životů evropských obyvatel se ukázalo, že celé šílenství za záchranu klimatu je způsobeno zejména vysokou kvalitou životní úrovně a všeobecným dostatkem v západoevropském světě. V době hojnosti lidé projevovali ochotu přijímat zdražení elektřiny, pohonných hmot, aut a dalších komodit ve jménu záchrany planety. V době nadcházející hospodářské krize pravděpodobně i Evropané hromadně odmítnou její prohloubení záměrně způsobené zdražováním mnoha základních komodit z důvodu úspory CO2.

Druhým významným pozitivem je často diskutovaná částečná deglobalizace. Již před dvěma lety vyzval americký prezident Donald Trump americké průmyslníky, aby se „vrátili z Číny domů“. Současná krize do naha odhalila totální evropskou, resp. světovou závislost na produkci z Číny. Několik evropských ředitelů nemocnic včetně ředitele nemocnice Motol MUDr. Ludvíka pojmenovalo jednu z příčin (volně cituji): „Deset let mně protikorupční organizace kontrolují každý nákup ochranných pomůcek a dalšího vybavení zda nakupuji za nejlevnější cenu, až jsem během těch deseti let přesunul veškeré nákupy do Číny, protože čínským výrobcům nemohou ti evropští cenově konkurovat“. I když toho vedení Evropské unie na rozdíl od USA zatím nebylo schopno, po ukončení koronakrize si členské státy zcela jistě vynutí nějakou ochranu národního, resp. evropského průmyslu. Je ostatně veřejným tajemstvím, že se Evropskou unií požadované snižování produkce CO2 plnilo také přesunem výroby právě do Číny, která samozřejmě svoji produkci CO2 zvyšovala.

Třetím trochu nechtěným pozitivem je totální zaspání vedení Evropské unie, resp. Evropské komise a její předsedkyně v počátku šíření koronaviru Evropou. Není samozřejmě primárně v popisu práce EU řešit pandemii, ale Komise v plné nahotě ukázala fakt, že její členové jsou odložení druhořadí evropští politici a v situaci reálného ohrožení životů občanů tak zcela převzaly iniciativu vlády národních států. A EU se poté vrátila ke svému osvědčenému postupu, k tištění a rozdávání peněz. Lze pouze doufat, že si Evropané, resp. nejvyšší představitelé národních států a národní parlamenty tuto situaci uvědomí a konečně zahájí tolik nutnou debatu o reformě EU a návratu k jejím základním kořenům.

Mezi pozitiva se dá počítat i skutečnost, že tisíce kontrolních úředníků přerušilo své kontroly a nic se nestalo! Nikdo kontroly a úředníky nepotřeboval. Vláda odložila EET, některé daně, poplatky či kontrolní hlášení - a opět, svět se nezhroutil! Snad se i tato vláda, která za posledních šest let přijala třicet tisíc nových zaměstnanců státu a zvedla mandatorní výdaje o desítky miliard, zamyslí nad tím, že podmínky oživení ekonomiky a podnikání musí uvolnit a ne šněrovat.

I tato krize má svá pozitiva. Hleďme proto do budoucnosti optimisticky!

Deník Právo, 18. 4. 2020