• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

MF DNES 9. 12. 2020

Nevím, zda se na tom šikovně podílejí premiérovi marketéři, ale mediální výsledek „velkopátečního hlasování“ o snižování daní v Poslanecké sněmovně se zjednodušeně dá interpretovat tak, že ODS sedla Babišovi na lep. Pravicoví voliči ODS vytýkají, že se podílí na zvyšování schodku rozpočtu a tím zadlužování státu se všemi negativními důsledky. A díky svému mediálnímu zázemí premiér Babiš dokáže snížení daní před volbami prodat, i když výdaje státu snižovat nebude a stát bude dále žít na dluh. Pravdou zůstává, že výpadek cca 130 miliard státního rozpočtu, což je výsledek hlasování poslanců, je strašidelný. A tak „ODS zvyšuje dluhy, Babiš snižuje daně“. Ale vždyť to tak přeci není.

Za prvé ten proces zdaleka není u konce a jaký bude dopad snižování daní na státní rozpočet je (bohužel) ještě ve hvězdách. Nějaká dohoda musí teprve projít Senátem, poté Poslaneckou sněmovnou a musí ji podepsat prezident. A máme na to tři týdny! To ale není chyba ODS, ten návrh na zrušení superhrubé mzdy leží v Poslanecké sněmovně ještě z dob prosperity od roku 2018. Dá se ale předpokládat, že rodící se dohoda bude okolo mínus 90 miliard.

Za druhé, nikdy není vhodná doba na snižování daní. Daně se nesnižovaly posledních šest let a nebudou se snižovat dalších pět let. A snižování daní je pro konzervativce pozitivní věc. Ronald Reagan také snižoval daně v době ekonomické krize. Dělám starostu malého města od roku 1994 a řídíme město podle zásady „město je tak bohaté, jak jsou bohatí jeho občané“, takže proti úmyslu nechat lidem více peněz nic nenamítám. Snížení daní vždy podpořilo ekonomiku a podmínky pro podnikání. ODS neskočila na lep, ale využila pootevřených dveří.

A za třetí a to je hlavní, jediná cesta k poctivé reformě veřejných financí je sebrat vládě peníze. Z tohoto pohledu je snížení veřejných příjmů potřeba brát pozitivně, je to jediná možná cesta jak donutit stát k zásadnímu auditu veřejných výdajů a skutečně provést klíčovou reformu veřejných výdajů směrem k jejich dlouhodobé udržitelnosti a menší míře přerozdělování.

A za čtvrté. Tahle vláda letos navrhla schodek státního rozpočtu 500 mld. A pro příští rok 320 mld. Řekněte mi, co za těch celkem 820 miliard máme? Tři nové jaderné elektrárny? Dokončenou dálniční síť nebo 10 nových nemocnic? Ne. Dávky, dotace, příspěvky, předražené nákupy, prázdnou marketingovou polní nemocnici v Letňanech a nové státní zaměstnance.

Uznávám, že snižování daní ODS doposud špatně komunikovala a opravdu to vypadá, že se podílíme na zvyšování schodku. Ale asi pouze deseti procenty, ale na rozdíl od výše zmíněných 820 miliard to jsou reální peníze, které zůstanou lidem v peněženkách. Nezbývá než doufat, že si to i voliči ODS uvědomí, když nemáme lepší mediální poradce.

MF Dnes, 9. 12. 2020