• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »
«2014»

Kdo má zájmy na Šumavě?

Senát v prvním čtení výraznou většinou podpořil návrh zákona o Národním parku Šumava. Návrh zákona má mimo jiné zajistit, aby na Šumavě byla chráněna příroda před zájmy těžařů a ekologických aktivistů. Jak si toto tvrzení vysvětlit?

Za „ekologického“ vedení Národního parku Šumava a Ministerstva životního prostředí (Krejčí, Bursík 2007 až 2010), které ekologičtí aktivisté podporovali, byla autoritativně prosazena bezzásahovost ve smrkových monokulturách. Bezzásahovost přinesla rekordní těžby, které v letech 2007 až 2010 každý rok překračovaly 300 000 m3 dřeva se smutným rekordem 350 000 m3 v roce 2010. Tehdy každý rok kůrovec usmrtil 1000 až 1200 hektarů lesa a další tisíc hektarů lesa byl vykácen.

Současné vedení parku nekácí ani 40 000 kubíků kůrovcového dřeva za rok. Dnes se kácí tedy téměř desetkrát méně, než se kácelo za „ekologického vedení“. S kůrovcem je definitivně amen. Konec je ale i s rekordními těžbami a rekordními příjmy. Je zdokumentováno, že Národní park Šumava v letech 2007 až 2010 prodal asi 1,5 milionu kubíků dřeva, když se kubík vyráběl předraženě a prodával pod cenou. Když si to představíte vyrovnané v „metrech“ podél cesty, je to přes dva tisíce kilometrů dřeva! Nebyl to cíl? Bezzásahovostí k byznysu? A to ještě ekologičtí aktivisté neustále obviňovali politiky a šumavské starosty, že jejich zájmem je těžit dřevo.

Dnes na Šumavě prosperuje ochrana přírody. Dřevo se netěží, lesy neusychají, holiny nevznikají. Ale taky nekvete dřevařský byznys. Kůrovec byl na Šumavě vždy nazýván zlatým broučkem. Dnes ho je v šumavských lesích méně než 1 kubík na hektar lesa. Tedy méně než jeden kůrovcový strom na hektar lesů. To není dobrý byznys. Pokud bude dodržena zákonem navržená bezzásahovost na 22 procentech plochy NP Šumava, pak se kůrovec jen tak nerozvine. Ovšem aktivisté a někteří aktivističtí vědci již volají, že bezzásahovost je nutné výrazně zvětšit. Každé jedno procento znamená 690 hektarů. A z 690 hektarů bez zásahového lesa bude do dvou let ve smrkových monokulturách opět 1000 hektarů holin lesa vykáceného.

Když dnes nové vedení Ministerstva životního prostředí podporuje tyto názory, musím si položit otázku, kdo má dnes v republice největší dřevařské firmy? Kdo má dnes kompetence vyhlásit bezzásahovost na Šumavě a opět rozpoutat kůrovcové peklo? A o kolik nových procent bezzásahovosti, tedy výhledově o kolik vykácených holin půjde? Na Šumavě bude hůř, v ANO bude líp.

Českobudějovický deník, 25. 4. 2014