• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

My, co nemáme traktory, musíme k eurovolbám

Nejen západní Evropou se šíří protesty zemědělců proti uplatňování Green Dealu v zemědělství. Komise například chce, aby zemědělci nechávali ležet ladem deset procent orné půdy v zájmu návratu biodiverzity. Součástí návrhu je i snížení hnojení či zákaz pesticidů.

Komise také zatěžuje povolenkami plyny pocházející ze skotu, což se samozřejmě projeví v cenách masa a potravin. Současní vůdci EU by také rádi nařídili používat elektrické traktory a kombajny místo těch naftových. A když už jsme u nafty, vlády ji chtějí zemědělcům zdanit.

Pro evropské zemědělce je to nejen komplikované, ale téměř likvidační. Zemědělci se napříč Evropou domlouvají, zorganizovali svými traktory blokády silnic, dálnic a center metropolí. A předsedkyně Komise von der Leyenová plány Komise do týdne odvolala. Zemědělství je prý ve složité situaci, a tak zatím nemusí k dekarbonizaci přispívat.

NOVÝ ŘÁD, LEPŠÍ KLIMA

My, kteří nemáme traktory, musíme následky Green Dealu zatím trpět. Díky ceně emisních povolenek se zvedají ceny elektřiny, snižuje se konkurenceschopnost a životní úroveň. Hrozí odchod průmyslu z Evropy za levnějšími energiemi a nižší byrokratizací, což se již děje. Ze záchrany planety dekarbonizací se stalo náboženství, ale i jeho věrozvěstové typu Grety Thunbergové dnes říkají, že jim nejde o záchranu klimatu, ale o zničení kapitalismu.

A bohužel, říká to nejenom dříve zbožňovaná a dnes zcela okrajová Greta. Když Ursula von der Leyenová ve svém kandidátském projevu v Evropském parlamentu v červenci 2019 příchod Green Dealu avizovala, upozorňovala: „Znamená to změnu. Každý z nás a každé odvětví bude muset přispět od letectví až po námořní dopravu. Jde i o způsob, jak každý jeden z nás cestuje a žije. Emise musejí stát tolik, aby to změnilo naše chování.“ Za povšimnutí stojí také pozdější vyjádření Komise, které zaznělo při předložení balíčku Fit for 55 v červenci 2021: „Přechod na klimatickou neutralitu může být jedinečnou příležitostí ke snížení systémové nerovnosti. ... Nejedná se pouze o spravedlnost a solidaritu, ale i o širší společenskou nutnost řešit nerovnosti.“

Zatímco Greta Thunbergová otevřeně říká, že skrze záchranu klimatu jí jde o zničení kapitalismu, vedení Evropské unie mluví neurčitě o změně systému, změně společnosti, změně chování lidí a zrušení nerovností. Moje generace, která zažila reálný socialismus a vyprávění rodičů o padesátých letech, si tyto věty jasně pamatuje. Jde o reálný socialismus jako přes kopírák.

SNY O NOVÉM ČLOVĚKU

My, kteří nemáme traktory, máme ale před sebou evropské volby. Je evidentní, že se musíme pokusit změnit složení Evropského parlamentu, následně složení Komise, a poté nastane ten nejtěžší úkol, výrazně obměnit unijní byrokracii, ten nikým nevolený deep state v pozadí. Jsou to útroby Komise, kde se rodí všechny regulace a radostné snění o novém člověku a nové, centrálně řízené klimaticko-neutrální společnosti bez sociálních či jiných nerovností. Evropské volby však přinášejí problém, že si lidé budou muset opravdu zjistit, jak které politické strany, resp. jejich politické kluby a konkrétně jednotliví poslanci o všech regulacích spojených s Green Dealem hlasovali. Upřímně, dlouhodobě a konzistentně proti restrikcím Green Dealu vystupuje v Evropském parlamentu pouze politická skupina ECR, Evropští konzervativci a reformisté. Například její člen Alexandr Vondra se za své hlasování a systematickou práci na likvidaci a eliminaci těch nejhorších klimatických bláznivin nemusí stydět. Takže doufejme, že voliči budou obezřetní a budou volit ve prospěch velké výměny progresivistů.

Vyšlo v Českokrumlovském deníku dne 26. 2. 2024