• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »
«2015»

Reakce na rozhovor s Prof. Kindlmannem

Dne 4. 2. uveřejnil Českokrumlovský DENÍK na svých stránkách rozsáhlý rozhovor s Prof. Pavlem Kindlmannem. Vzhledem k tomu, že v tomto rozhovoru bylo zmíněno celkem 22krát i mé jméno, děkuji DENÍKu za to, že mi poskytl prostor na tento rozhovor reagovat. Profesor Kindlmann na základě našeho rozdílného pohledu na budoucnost Šumavy vyvozuje, že „nemám rád vědce a další lidi s názorem jiným, než je můj.“

Obecně mohu říci, že si vědců velice vážím, a to jako všech dalších profesí. Ano, nemám rád některé vědce. Například ty, kteří prokazatelně falšovali závěry výzkumů v kauze globálního oteplování, aby díky alarmujícím výsledkům mohli na své výzkumy žádat více peněz. Když se pak ukázalo, že se neotepluje, vědci změnili rétoriku a zkoumají „globální změnu“ a peníze tečou dál. Také nemám rád vědce, kteří tvrdí, že uschlé Prameny Vltavy na Šumavě jsou vrcholem vědecké ochrany přírody v Národním parku. Připomínám, že stromy na Pramenech Vltavy, které v rámci svého obřího experimentu nechali sežrat kůrovcem, byly pralesní zbytky se smrky starými až 300 let. Vědci sčítají semenáčky a radostně oznamují, že nový les vyroste již za osmdesát let. Ač nemám biologické vzdělání, troufám si tvrdit, že třistaletý strom za osmdesát let prostě nevyroste.

Možná ale není správné používat formulaci pana profesora, že tyto vědce nemám rád. Většinou je ani neznám, a tak to není o „mít, či nemít rád“, ale o tom, zda souhlasím, či nesouhlasím s jejich názorem. Netýká se to ale pouze ochrany přírody. Nesouhlasím s názorem vědců-ekonomů, kteří tvrdí, že společná měna EURO je motorem sjednocování Evropy, když vidíme spoušť, kterou EURO nadělalo v jižních státech eurozóny. Nesouhlasím s názorem vědců-historiků, že otáčivé hlediště musí být odstraněno z českokrumlovské zámecké zahrady, aby mohlo dojít k rehabilitaci Belarie. Nesouhlasím s názorem vědců-sociologů, kteří propagovali multikulturalismus jako budoucnost Evropy tak dlouho, až ze západoevropských „nemultikulturních“ městských čtvrtí vystoupili muslimští radikálové.

Nesouhlasím s těmito názory a jako politik s nimi polemizuji. Uznávám, že tyto názory mohou mít odborný základ, jakési ratio toho či onoho oboru, ale zcela se míjejí se skutečným životem a jeho potřebami. Tito vědci mají svoji pravdu, kterou publikují a prosazují, ale nejsou ochotni ohlížet se na celospolečenské důsledky, které jejich odborný názor přináší: suché Prameny Vltavy, Český Krumlov bez genia loci otáčivého hlediště, obrovská nezaměstnanost v jižních státech eurozóny či západoevropský islámský radikalismus. Aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout, někdy je v prosazování výše uvedených vědeckých názorů obsažen určitý fundamentalismus a každý fundamentalismus je vždycky špatný.

K neustálé argumentaci pana profesora příkladem Národního parku Bavorský les musím konstatovat, že nejsme na německé, ale na české straně Šumavy. Nežijeme v Německu, ale v Česku. Mrzí mne, že většina vytěženého šumavského dřeva skončila za hranicemi a téměř všechny pily a dřevozpracující provozy na české straně zkrachovaly, zatímco ty na německé a rakouské prosperují. Vědci slibují miliardy z divočiny, ale lidé v podhůří nemají práci. Sám se často dívám na krásné a přírodě blízké lesy na rakouské straně Šumavy a neakceptuji argument, že ty naše musí být zničené, protože je máme na rozdíl od Rakouska v Národním parku.

„Proti mase vědců (na Šumavě) stojí hrstka politiků, z nichž ani jeden nemá o zákonitostech, které v přírodě vládnou, nejmenšího tušení, … jinak řečeno, tito lidé jsou v oboru ochrany přírody naprostými diletanty“, argumentuje profesor Kindlmann. Ano, ta hrstka jsou mimo jiné šumavští starostové, jihočeští a plzeňští krajští zastupitelé, jihočeští a plzeňští poslanci a senátoři, hejtmani, kteří všichni o budoucnosti Šumavy několikrát hlasovali. Za touto hrstkou politiků pak stojí občané, kteří je volili. Ano, každý si sám udělá obrázek, kdo koho zastupuje.

Českokrumlovský deník, 11. 2. 2015