• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Stanovisko občanského sdružení Zachraňme Šumavu k vyhrocené debatě o NP Šumava

Občanské sdružení vyslalo své zástupce na všechna kola jednání o budoucnosti NP Šumava a přípravě zákona o parku, která v období od srpna do listopadu 2011 organizoval ministr životního prostředí. Jednání ztroskotalo na agresivním a neústupném postoji ekologistů, kteří jednání opustili, když nedosáhli cíle, tedy přijetí všech svých požadavků.

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s. oceňuje dosavadní snahu ministra a věří, že příprava zákona bude pokračovat a tímto stanoviskem chce představit své názory a cíle.

Za prvé tvrdíme, že žádný zákon a tedy ani zákon o NPŠ, nemůže být v rozporu s materiální podstatou právního státu. Tato podstata určuje zásady, které je nutno při přijímání zákonů splnit. Návrh zákona o NPŠ obsahujícího požadavky ekologistů je podle nás s podstatou materiálního právního státu v příkrém rozporu. A není to první případ. V prosinci 2010 Nejvyšší správní soud zrušil Správou parku vydanou soustavu opatření obecné povahy znemožňující vstup veřejnosti do tzv. zón s omezeným vstupem. Současný stav šumavské přírody ani žádný z možných scénářů jejího dalšího vývoje nezakládá důvod pro její nákladnou ochranu a znepřístupnění pro veřejnost. Dochovanou přírodu lze v minimální verzi chránit i v režimu soustavy rezervací, s řádově menšími nároky na dotace ze státního rozpočtu a lepšími podmínkami pro obce a jejich obyvatele.

Za druhé tvrdíme, že v návrhu zákona deklarovaný cíl vytvoření národního parku je zcela v rozporu s realitou. Přirozené ekosystémy i se svou ekologickou stabilitou zmizely ze Šumavy už před rokem 1800 a byly nahrazeny cíleně pěstovaným lesem a pastvinami. Poměrně snadno lze ukázat, že současné lesy nejsou ani přirozené ani přírodě blízké a neexistuje tedy racionální důvod pro jejich ochranu v režimu národního parku, natož pak v režimu první zóny národního parku. Současná úmyslná a zcela nepřirozená devastace lesa kůrovcem představuje větší změnu ekosystému, než dřívější náhrada pralesa hospodářským lesem.

Za třetí tvrdíme, že park zřízený podle představ ekologistů by měl dlouhodobě obrovské nároky na dotace ze státního rozpočtu a ekonomicky by zničil obce v parku. Už dnes park vyžaduje ročně 300 milionů korun dotací a jeho relativně krátká existence stála nejméně 4 miliardy korun. Kůrovci z parku působí škody v jeho okolí. Obce ekonomicky upadají a jsou ve větší míře než ostatní závislé na státních dotacích. Obyvatelé mají horší perspektivy, než ostatní.

Za čtvrté tvrdíme, že způsob jednání ekologistů i jejich cíle jsou nepřijatelné. Nechceme, aby se stovky kilometrů čtverečních státních pozemků staly nepřístupnou soukromou ekologickou laboratoří, vydržovanou z daní chudnoucího obyvatelstva. Státem placení ekologové si zvykli klást politické požadavky a stali se ekologisty. Přitom jejich "výsledky" jsou prakticky k ničemu a ani vědecká hodnota jejich práce nezakládá důvod k agresivitě a nadutosti, které předvádějí.

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s. bude na všech jednáních požadovat aplikaci racionálních a zdůvodněných opatření na podporu a zachování existujících šumavských ekosystémů. Bude bránit diskusi o současném a budoucím stavu ekosystémů před politickým prosazováním skupinových zájmů a ideologickým ekologistickým fanatismem. Bude požadovat používání přesných definic užívaných odborných termínů, detailní popis cílů a metod jejich dosažení, důsledné vyhodnocování alternativ, i výpočty účelnosti vynaložených nákladů. Bude prosazovat minimalizaci dopadů přijatých opatření na státní rozpočet, obce, obyvatele a návštěvníky Šumavy.

Tomáš Jirsa, předseda sdružení

Prachatický deník, 10. 1. 2012