• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

New Green Deal a poručíme větru, dešti

Zažíváme zvláštní absurditu. Posledních více než sto let levice bojovala za zájmy chudších, zatímco pravice snahou o zachování kapitalismu usilovala o zlepšení údělu všech vrstev. Jak ukázala historie, kapitalismus v této soutěži vyhrál a tržní hospodářství přineslo nebývalý blahobyt a všeobecný rozvoj včetně ochrany lidských práv a menšin.

Ekonomové se dnes shodují, že program New Green Deal povede ke všeobecnému zdražování, zejména energií, a tím ke zchudnutí nejen nejchudších vrstev, ale i střední třídy. Může-li mít dnes rodina nižší střední třídy dvě starší auta, elektroauto nebude mít žádné. Přitom tuto zelenou a bezuhlíkovou politiku prosazuje levicově zaměřené vedení EU, ať jde o komisi, či parlament . K tomuto zelenému programu se přidávají všechny levicové iniciativy se svými úlety a demonstranti za záchranu klimatu mávají transparenty „ Změňme systém, zachráníme klima". Opravdu si někdo myslí, že když jídelna automobilky ve Wolfsburgu bude vařit jen veganská jídla, zachrání tím planetu?

Apokalyptické předpovědi provázely lidstvo po celou dobu jeho existence. Před dvěma lety nás vědci strašili tím, že nás čeká největší sucho za 500 let. A Římský klub v 60. letech minulého století předvídal vyčerpání zdrojů do konce 20. století. Kde je jim konec?

Vědce Římského klubu dnes nahradili vědci z IPCC, jejichž poslední zpráva je stejně alarmistická. Experti počkali s vydáním této zprávy na odeznění covidové pandemie a zastihli tak evropské obyvatelstvo ještě vystrašené a ochotné pro svoji „ záchranu “ přijímat jakákoli drastická opatření.

Je třeba připomínat, že zeměkoule prochází klimatickými změnami od nepaměti. Střídají se doby ledové s teplejšími. Střídají se sušší období s obdobími hojnými na srážky. A to ještě odlišně na různých kontinentech. Proto je klimatický alarmismus tak nebezpečný, protože se stává ideologií, „o které se nediskutuje“ (Frans Timmermans), a mnozí lidé věří, že jim z proklamované klimatické změny hrozí přímé nebezpečí. Je hyenismus spojovat tornádo na Moravě či záplavy v Německu s následky konzumní společnosti.

Netvrdím, že se klima nemění, ale je třeba se těmto změnám pragmaticky přizpůsobovat, ne šílet. Že stoupne hladina moří? Polovina Holandska žije „ pod hladinou moře “ po staletí – a spokojeně. Je třeba připomínat, že světové oceány, sopky či rozsáhlé sibiřské bažiny produkují do ovzduší permanentně několikanásobně více CO2 než lidská činnost. A také je třeba připomínat, že emise CO2, které produkuje EU, tvoří jen cca 9 % světových průmyslových emisí. A všechny emise, které Unie díky zelené politice nevyprodukuje, vypustí rozvojové země ve více než padesátkrát větším množství.

A kvůli tomuto zlomku světových úspor CO2 se EU astronomicky zadluží, zničí svoji energetiku a průmysl a její obyvatelstvo zchudne. Ještě nikdy v historii nepřistoupilo lidstvo k tak ambicióznímu plánu, jako je dnešní „záchrana klimatu“. „Poručíme větru, dešti“, které jsme zažívali v bývalé východní Evropě v minulém století, bylo proti plánům Evropské komise slabým čajíčkem. Kde zůstal zdravý rozum?

MF Dnes, 3. 9. 2021