• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

My, šumavští tupci

Šumava byla historicky nazývána „zelená střecha Evropy“, a když se kvůli jejím hlubokým staletým lesům zakládal v roce 1991 Národní park Šumava, nikoho tehdy nenapadlo, že by se nezasahovalo proti kůrovci. To písemně potvrdili jak tehdejší politici, předseda vlády Petr Pithart, tak i ekologové jako např. Ivan Dejmal.

S ideologií „bezzásahovosti“, tedy ponechání vrostlých lesů na pospas žíru kůrovce, přišli okolo roku 2000 progresivní ekologisté (nezaměňovat s vědci, ekology) a nejrůznější politické neziskovky. Ideologie bezzásahovosti patří do stejné kategorie jako další moderní ideologie, gendrismus, klimatismus, Black live matters, Me too atd. Ideologie, které rozkládají a ničí současnou euroatlantickou společnost.

Až do roku 2014 se na Šumavě poctivě diskutovalo, kolik procent Národního parku je možné ponechat „bezzásahovosti“. Za tehdejších ředitelů Jana Stráského i Jiřího Mánka zasedaly týmy expertů a posuzovaly každý kus lesa. Zlom přišel s ekologickou vládou Andreje Babiše, který spolu s Richardem Brabcem uzavřel dohodu s politickými ekologistickými neziskovkami „my vám dáme Šumavu a vy nám klid pro Agrofert“. Světlo světa tak spatřila v roce 2016 novela zákona 114/92 z pera politických neziskovek, která se nepárala s procenty bezzásahovosti, ale nařídila rovnou „nadpoloviční většinu“ parku.

Proti této novele se tehdy vyslovily Jihočeský i Plzeňský kraj, šumavské obce, Sdružení vlastníků obecních lesů, Lesy ČR, regionální Hospodářská i Agrární komora. Senát ji většinou hlasů odmítl a vrátil, nepodepsal ji prezident. Všichni tito lidé byli tupci? Nicméně, Poslanecká sněmovna novelu i napotřetí schválila a bezzáshovost na Šumavě (a v ostatních parcích) platí. A co nám novela přinesla?

V minulosti se Národní park Šumava pyšnil tím, že na jeho území byly pralesní zbytky se stromy starými přes tři sta let. Tito zelení velikáni se tyčili například na Pramenech Vltavy. Dnes tam uvidíte pouze suché pahýly těchto stromů. Po několikaletém chránění „ochránci přírody“ již všechny nejstarší smrky odumřely vlivem tzv. bezzásahovosti. Jinými slovy, „ochrana přírody“ se zasloužila o to, že všechny pralesní zbytky v Národním parku Šumava již nežijí. Záměrné ničení staletých lesů považuji za katastrofu.

Lidé zodpovědní za šumavskou tragédii používají nejrůznější argumenty, aby toto své selhání vysvětlili: „I když tady nejsou téměř žádné vzrostlé stromy, je to stále les, ve kterém se téměř nic nezměnilo. Zůstala stejná půda, podhoubí, voda,“ říká jeden z nich. „Máme pomatenou terminologii. Smrkové plantáži s hříbkama říkáme les, a když se pak konečně rozpadne a může se nadechnout, už tomu les neříkáme. Přitom to je obráceně,“ poučuje nás jiný. „Tohle není přemnožení kůrovce, to je přemnožení smrku!“ argumentuje další. Tito lidé nerozlišují mezi stínem stromu živého a stromu suchého. Tvrdí dokonce, že „suchý strom spotřebuje méně vody než strom živý, a tak suché lesy vodu šetří“.

Zdá se to téměř absurdní, ale pod dozorem fundamentální ochrany přírody uschly na Šumavě tři miliony vzrostlých stromů! Kdyby k takovémuto masivnímu usychání stromů a ničení krajiny se všemi negativními důsledky docházelo kdekoliv jinde než v národním parku, škody na životním prostředí by byly vyčísleny na miliardy korun a zodpovědní lidé by byli trestně stíháni.

Ekologičtí aktivisté v minulosti lživě napadali politiky a lesníky, že chtějí na Šumavě těžit dřevo. Naopak, jediný, kdo na Šumavě každoročně těží dřevo za stovky milionů korun, jsou ochránci přírody, tedy správa Národního parku Šumava. Jen za loňský rok vytěžila a prodala dřevo za 350 milionů a tyto peníze spotřebuje na svůj provoz, na ochranu přírody. Nemám potřebu označovat své politické protivníky za tupce, pokud se ale někdo jako tupec chová, nic s tím nenadělám.

Deník Právo, 10. 1. 2022