• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Mediální bitva o Šumavu

Když ministr Richard Brabec předkládal v poslanecké sněmovně zákon o Šumavě, tvrdil poslancům, že zákon je kompromisem, který na Šumavu přináší klid a dohodu. Okamžitě po schválení v poslanecké sněmovně návrh zákona odmítl Plzeňský kraj a Jihočeský kraj, Svaz obcí NP Šumava, Lesy ČR, Sdružení vlastníků obecních lesů a další organizace. V Senátu tento návrh projednaly tři výbory s tím, že výbor pro životní prostředí a výbor hospodářský doporučily návrh zákona zamítnout a ústavně právní výbor doporučil zákon opravit. Plénum Senátu nakonec rozhodlo většinou 54 ku 11 poslat opravený návrh zpět do sněmovny. Senátní úpravy podpořili dva přímo volení nejvyšší ústavní představitelé země, prezident Miloš Zeman a předseda senátu Milan Štěch.

Mluvil-li ministr Branec před poslanci o dohodě a kompromisu, evidentně nemluvil pravdu. Za podpory Hnutí Duha tak na podporu svého návrhu následně rozpoutal mediální kampaň. Hnutí Duha na svých webových stránkách umístilo robota a zaplavuje e-mailové schránky poslanců dopisy na podporu návrhu zákona. Aktivistům není žádná lež dost velká. Zatímco před deseti lety se ještě spokojili s kampaní, že starostové a politici chtějí na Šumavě těžit dřevo, dnes mluví o tom, že chtějí stavět akvaparky a lunaparky, přehrady a celkově chtějí zrušit národní park. Stovky nejrůznějších vědců podepisují petice na podporu zákona. Hnutí Duha svolává demonstraci na Malostranské náměstí. Humorně působí, když se do kampaně na podporu ministrova návrhu mediálně zapojují i jeho zaměstnanci, ředitelé národních parků. Rozjitřená mediální atmosféra, kdy proti sobě opět stojí dva názorové tábory, ale ministr chce vyhovět pouze jednomu, není obrázkem dobré práce Ministerstva životního prostředí. A není dobrou atmosférou pro hlasování poslanců.

Zdá se to téměř absurdní, ale pod dozorem fundamentální ochrany přírody a vědců uschly na Šumavě za posledních patnáct let tři miliony stromů! Plocha bezzásahových území, respektive divočiny, o kterou aktivistům a vědcům jde, je na Šumavě již 16 tisíc hektarů a je větší než v sousedním Bavorském národním parku. Kdyby k takovémuto masivnímu usychání stromů a ničení krajiny se všemi negativními důsledky docházelo kdekoliv jinde než v národním parku, škody na životním prostředí by byly vyčísleny na miliardy korun a zodpovědní lidé by byli trestně stíháni. Nicméně aktivistům a vědcům je to pořád málo a chtějí prosadit divočinu na padesáti až sedmdesáti procentech národního parku. To pro Šumavu a okolní region znamená kůrovcovou a následně vodohospodářskou katastrofu.

Nejvyšší kontrolní úřad nedávno zveřejnil údaje, že ministerstvo životního prostředí za poslední dva roky na ochranu životního prostředí vynaložilo devět miliard korun bez jakéhokoli měřitelného výsledku. Naopak, kontroloři konstatovali, že životní prostředí se vůbec nezlepšilo. Výrok NKÚ bych poopravil, že jeden z měřitelných výsledků vynaložení těchto peněz je současná kampaň Hnutí Duha na podporu ministrovy verze zákona.

www.NeviditelnyPes.cz, 21. 2. 2017