• CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY Zemědělství by nemělo plnit pouze funkci dotacemi živeného "pečovatele" o krajinu, ale mělo by živit místní obyvatele. Proto podporuji jihočeské potraviny a projekt “Chutná hezky. Jihočesky”. Snažím se pomáhat také konkrétním výrobcům, jako je třeba Lihovar Poněšice. A hlavně jihočeské potraviny jím — tuto podporu našim potravinám můžeme poskytovat všichni.

  více »
 • VE SPOLCÍCH MAJÍ LIDÉ K SOBĚ BLÍŽ Spolky jsou nedílnou součástí života každé obce. Ve spolcích mají lidé k sobě blíž a přirozeně se tam řeší všechny problémy obce. Proto spolky dlouhodobě podporuji, stejně jako pomáhám starostům. Kolegové mi zavolají, když něco potřebují, ať už se to týká rozvoje obce, financí nebo jednání s úřady. Jako ocenění své práce vnímám oficiální podporu Svazu obcí NP Šumava a Svazku Lipenských obcí.

  více »
 • ZA ZELENOU ŠUMAVU Na Šumavě jde o ochranu přírody, ale i o zaměstnanost, rozvoj regionu, turistický ruch a odkaz budoucím generacím. Bojuji za “zelenou Šumavu”, aby lesy zůstaly zelené a hluboké a ne, aby uschly jako důsledek šířící se kůrovcové kalamity a snahy aktivistů z Hnutí Duha zavést zde tzv. divočinu, která právě k masivnímu usychání lesa vede. A to přesto, že “zelenou Šumavu” chce veřejnost, starostové, rada národního parku i astupitelstva Plzeňského a Jihočeského kraje.

  více »
 • NE KVÓTÁM! CHRÁNIT HRANICE Byl jsem jeden z prvních politiků, který otevřeně mluvil o problému nelegální migrace. A jsem jeden z mála, který to viděl na vlastní oči. Evropa se dnes nachází v největším ohrožení od konce druhé světové války. Co s tím? Dodržovat mezinárodní úmluvy. Uprchlík má právo žádat o azyl, ale je na dané zemi, jestli mu ho udělí. Žádné kvóty! A především začít chránit hranice. Musíme posílit armádu a její rozpočet. Proto opět navrhnu změnu ústavního zákona o navýšení rozpočtu armády z 1% na 2%.

  více »
 • TRADIČNÍ SYMBOLY NAŠÍ KRAJINY Křížky a kapličky jsou trvalé symboly naší krajiny. Jsou důležité pro každého, kdo je tady doma. Když jsem se stal senátorem, navrhl jsem Jihočeskému kraji program “oprav drobné krajinné architektury”, do nějž každoročně vkládá prostředky jak kraj, tak JE Temelín. Z posledních opravených mohu zmínit návesní kapli v Malovicích, kapličku v Rožmitále na Šumavě, Boží muka v Horním Dvořišti a Křeplicích nebo kaple v Trhových Svinech. Od roku 2005 bylo takto opraveno přes sto památek. Určitě v tom budu pokračovat i nadále.

  více »

Dosavadní digitalizace státní správy likviduje samosprávu

Do konce listopadu musí všichni starostové, radní a vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací všech obcí a měst a celé veřejné správy, tedy několik desítek tisíc lidí, zanést do „centrálního registru oznámení“ ministerstva spravedlnosti všechny své majetkové poměry. A tak sedím u počítače a opisuji údaje z Katastru nemovitostí do registru ministerstva spravedlnosti. A takto budou přepisovat údaje z jednoho registru do druhého desetitisíce lidí.

Centrální registr oznámení, přijatý v rámci zákona „antiBabiš“, je typickou ukázkou absolutní roztříštěnosti všech registrů, kdy nic s ničím a nikdo s nikým nespolupracuje a již existující registry si neumí měnit data. Zatímco výše uvedené dva registry jsou „transparentní“ a veřejně dostupné včetně adres a rodných čísel, od května příštího roku musí veřejná správa a podnikatelé naopak zpřísnit ochranu osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení EU, podle kterého IT systémy a papírové dokumenty, které obsahují osobní údaje, musí být zvláště chráněny. K tomu si musí (mimo jiné) každý obecní úřad zabezpečit funkci „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Již dnes se úřadům nabízí odborné IT firmy, resp. pověřenci, které za desetitisíce korun měsíčně nabízí, že tuto službu budou pro úřady vykonávat.

Všechna ministerstva budují své elektronické systémy, své dotazníky, zaměstnávají své odborné IT firmy, ale celý systém vzájemně nespolupracuje a klade stále větší a větší nároky na samosprávu, která přestává být samosprávná. Naopak, na ministerstvech roste armáda úředníků, kteří registry spravují a informace zpracovávají. Vyplňování statistických hlášení a různých reportů je naprosto špatně zejména, když se vyplňují ve formátech, které nejdou strojově zpracovat, a tudíž data nikdo nepoužije, nebo je někdo musí nejprve někam ručně přepsat. Samostatnou kapitolou jsou pak ceny, za které jednotlivá ministerstva IT služby od externích dodavatelů nakupují. Na internetu stále visí analýzy, že například nákup a provoz EET byl několikanásobně předražen.

Zatímco starosta malé obce dříve přijímal datové zprávy na několik kliknutí, díky zabezpečování IT systémů dle platné legislativy dnes musí kliknout čtrnáctkrát. Novelou zákona o přestupcích se musí veškeré přestupky vkládat do rejstříku přestupků, což přineslo další rejstřík, kódy, hesla a úředníci mají další práci. Již rok úřady a obce s rozšířenou působností musí elektronicky zveřejňovat všechny smlouvy nad 50 tisíc korun, což znamená další zvýšení časové náročnosti práce mých zaměstnanců.

Dnes dorazil na náš úřad elektronický dotazník ke statistickému zjišťování matrik, který obsahuje desítky otázek včetně „průměrného času vykonání jedné činnosti vyjádřený v minutách za léta 2014 až 2016.“ Dotazník se ale neptá, kolik stráví moje matrikářka času jeho vyplňováním.

Poslední dobou takto a rychle přibývají nároky byrokracie na starosty obcí a měst. Ve velkých městech, které mají desítky, stovky úředníků to možná zvládnou tak, aby na ně nedopadly až drakonické sankce udělované za porušení zákona. Na malých obcích městech jsou na tuto veškerou agendu dvě až tři osoby a to ještě často neuvolnění funkcionáři, vykonávající své funkce po svém zaměstnání či podnikání. Často tam má starosta k ruce jen účetní a to také často jen na zkrácený úvazek. Spolu s kontrolami na všechno možné, od dotací počínaje, přes bezpečnost práce, hygienu, hasiče až po audit, jde o takový rozsah agend, že je prakticky nemožné vše udělat bez chyby. Nedivím se proto, že celá řada starostů, které znám, už nebudou chtít v příštím roce chtít kandidovat a dělat starostu.

Právo, 13. 11. 2017